Đăng bán xe Mở cửa hàng

Đặt hàng

Q Phí vận chuyển là bao nhiêu?

A Bạn có thể xem phí vận chuyển là bao nhiêu bằng cách đặt tất cả món hàng vào giỏ hàng và chọn loại tiền tệ cùng nơi đến bởi nút được đặt ở góc phải phía trên màn hình.

Q "BO" là gì?

A "BO" là viết tắt của "Back Order"(Giữ chỗ). Những mặt hàng BO là những sản phẩm sẽ mất hơn 1 tháng để vận chuyển từ Webike. Nếu mặt hàng mà bạn đặt mua là mặt hàng BO, chúng tôi sẽ hỏi bạn có muốn tiếp tục đặt hàng hay không. Xin lưu ý là không thể hủy mặt hàng BO một khi đã tiến hành đặt hàng.

Q Tôi có thể hủy đơn đặt hàng hay không?

A Bạn có thể yêu cầu hủy các mặt hàng, các đơn đặt hàng không có chú thích "*Mặt hàng này thì không thể bị hủy bỏ, trả lại cũng như thay đổi sau khi đặt hàng."

Q Khi nào thì tôi có thể nhận được tiền hoàn lại?

A Tiền hoàn lại sẽ được tạo thông qua bất cứ phương thức thanh toán mà bạn đã chọn cho đơn đặt hàng. Xin hãy hiểu rằng có thể mất một khoảng thời gian để thực hiện việc hoàn tiền lại
Tiền hoàn lại cho việc hủy bỏ

Q Tôi có thể trả lại hàng đã đặt hay không?

A Hàng trả lại phải là hàng mới chưa qua sử dụng, và trong điều kiện trong bao bì tương tự như lúc ban đầu chúng được gửi. Nếu việc thanh toán thực hiện qua PayPal, chúng tôi sẽ ghi Có tài khoản Paypal của đơn hàng đã đặt. Nếu các mặt hàng bạn nhận được bị hư hỏng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail với hình ảnh đính kèm trong vòn 30 ngày để chúng tôi có thể khắc phục tình huống này.

Q Tại sao đơn đặt hàng của tôi bị hủy bỏ?

A Có rất nhiều lý do chúng tôi hủy bỏ đơn đặt hàng của bạn.
1. Chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng của bạn nếu tất cả mặt hàng đã bán hết hoặc không được tiếp tục sản xuất.
2. Nếu chúng tôi không nhận được phản hồi của bạn trong thời gian đặt câu hỏi cho chúng tôi liên quan đến đơn đặt hàng của bạn.
3. Nếu địa chỉ vận chuyển là đến Nhật Bản.

Q Tôi có thể thêm mặt hàng vào đơn hàng sẵn có hay không?

A Chúng tôi không chấp nhận thêm mặt hàng vào đơn đặt hàng của bạn nếu nó đã được thiết lập.

Q Tôi có thể kết hợp các đơn đặt hàng để được vận chuyển cùng lúc không?

A Chúng tôi không chấp nhận kết hợp các đơn đặt hàng với nhau.

Q Tôi có thể chia nhỏ đơn đặt hàng không?

A Chúng tôi không chấp nhận chia nhỏ đơn đặt hàng và vận chuyển tất cả đơn đặt hàng cùng nhau.

Q Webike có thể vận chuyển riêng biệt mặt hàng trong đơn hàng của tôi nếu tôi trả thêm phí vận chuyển không?

A Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận chia nhỏ đơn đặt hàng và vận chuyển các đơn đặt hàng cùng nhau ngay cả khi bạn trả thêm phí vận chuyển.

Q Đơn đặt hàng của tôi có đủ điều kiện để được miễn phí vận chuyển. Nếu tổng giá trị của đơn hàng của tôi trở nên nhỏ hơn giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển thì tôi vẫn sẽ được miễn phí vận chuyển phải không?

A Nếu việc hủy bỏ mặt hàng làm cho giá trị đơn hàng của khách hàng nhỏ hơn giá trị đơn hàng được miễn phí vận chuyển là do phía khách hàng thì chúng tôi cần phải thu phí vận chuyển. Nếu là lỗi do Webike hoặc là không có hàng trong vòng 1 tháng thì phí vận chuyển sẽ được miễn phí bất kể giá trị của đơn hàng.

Q Tôi đã đặt hàng nhưng không nhận được e-mail xác nhận.

A Chúng tôi sẽ gửi mail sớm nhất có thể đến địa chỉ mail đã được đăng ký sau khi đặt hàng. Vui lòng kiểm tra hộp thư rác và thư mục Spam. Nếu bạn vẫn không thấy e-mail đó, hãy cho chúng tôi biết.

Q Tại sao tôi lại không thấy quốc gia của tôi trong danh sách các nước được vận chuyển?

A Có 2 lý do mà quốc gia của bạn không được chọn làm nơi được vận chuyển
1. PayPal hạn chế việc chọn quốc gia khác với quốc gia trong tài khoản PayPal đã được tạo trước đó.
2. Không có dịch vụ EMS trong quốc gia hoặc khu vực của bạn. Vui lòng kiểm tra những vùng có dịch vụ vận chuyển này.
TOP