Chính Sách Bảo Mật

Cám ơn đã truy cập vào Website webike.vn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm, xin vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và (dưới những điều kiện nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật này cũng giải thích các bước chúng tôi dùng để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Cuối cùng, chính sách Bảo mật này giải thích lựa chọn của bạn về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập Trang web trực tiếp hoặc thông qua một trang web khác, bạn chấp nhận thực hiện những điều được mô tả trong Chính sách này. Bảo vệ dữ liệu là để xây dựng niềm tin và sự riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên của bạn và các thông tin khác có liên quan đến bạn theo cách quy định trong Chính sách Bảo mật. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin cần thiết và chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin nếu nó có liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin của bạn khi có yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích thông tin được thu thập. Bạn có thể truy cập vào các Trang web và trình duyệt mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân. Trong khi truy cập Trang web bạn vẫn ẩn danh và chúng tôi không thể xác định bạn trừ khi bạn có một tài khoản trên Trang web và đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Thu thập Dữ liệu

Chúng tôi có thể thu thập nhiều thông tin khi bạn đặt hàng sản phẩm với chúng tôi trên Trang web.

Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu của bạn để xử lý đơn hàng của bạn trên Trang web và bất kỳ khiếu nại nào sau này nếu có, và để giới thiệu cho bạn các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn ở, danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ email, địa chỉ bưu điện, địa chỉ giao hàng (nếu khác), số điện thoại, số điện thoại di động, số fax, chi tiết thanh toán, chi tiết thẻ thanh toán hoặc các chi tiết tài khoản ngân hàng.

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng của bạn và cung cấp cho bạn các dịch vụ và thông tin thông qua Trang web của chúng tôi và các dịch vụ mà bạn yêu cầu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin bạn cung cấp để quản lý tài khoản của bạn, xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến thanh toán thực hiện trực tuyến, kiểm toán việc tải dữ liệu từ trang web của chúng tôi; cải thiện bố cục và/hoặc nội dung của các trang của Trang web và tùy biến chúng cho người sử dụng; xác định khách truy cập vào trang web của chúng tôi; thực hiện nghiên cứu về nhân khẩu học của người dùng; gửi cho bạn thông tin chúng tôi cho rằng có thể hữu ích với bạn hay do bạn yêu cầu, bao gồm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, các thông tin bạn không từ chối. Nếu được sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể liên lạc với bạn bằng email với các chi tiết của sản phẩm và dịch vụ khác. Nếu bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin tiếp thị nào của chúng tôi, bạn có thể chọn không tham gia bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể cung cấp tên và địa chỉ của bạn cho một bên thứ ba để thực hiện giao sản phẩm để bạn (ví dụ như chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi).

Các khoản thanh toán được thực hiện thông qua Trang web sẽ được xử lý bởi đại lý có liên quan của chúng tôi. Bạn chỉ phải nộp cho chúng tôi hoặc đại lý của chúng tôi hoặc Trang web thông tin chính xác và không gây hiểu lầm và bạn có trách nhiệm cập nhật và thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi. Chi tiết đặt hàng của bạn có thể được lưu trữ, nhưng vì lý do an ninh không thể được cung cấp trực tiếp từ chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể truy cập thông tin này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Trang web, nơi bạn có thể xem chi tiết của đơn đặt hàng đã được hoàn thành, những đơn hàng mở và những đơn hàng đang sắp được được gửi đi và quản lý thông tin địa chỉ, thông tin ngân hàng và bất kỳ bản tin mà bạn có thể đã đăng ký. Bạn có trách nhiệm giữ cho các các dữ liệu truy cập cá nhân bí mật và không tiết lộ trái phép cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với việc sử dụng trái phép mật khẩu, trừ khi do lỗi của chúng tôi.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn bằng lòng chuyển và lưu trữ thông tin trên máy chủ của chúng tôi.

Các ứng dụng thông tin cá nhân khác

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. Chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng cho mục đích thống kê. Bạn có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần bạn làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của bạn.

Bạn sẽ nhận được thông tin về chúng tôi, về Trang web, các Trang web khác, sản phẩm, doanh số bán hàng, bản tin, bất cứ những gì liên quan đến các công ty nằm trong nhóm hoặc các đối tác kinh doanh. Nếu quý khách không muốn nhận những thông tin này, vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc khách Hàng của Webike để được giải quyết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục ẩn danh dữ liệu người dùng trên Trang web và sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm việc xác định vị trí của người dùng và cách sử dụng các khía cạnh nhất định của Trang web hoặc đường link chứa trong email tới người dùng và cung cấp dữ liệu ẩn danh đó cho bên thứ 3 là nhà xuất bản. Tuy nhiên, dữ liệu này không có khả năng xác định cá nhân.

Công bố Thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để đáp ứng yêu cầu pháp lý, thực thi các chính sách của chúng tôi, khi có thông báo rằng một danh sách hoặc nội dung vi phạm các quyền lợi, hoặc để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn. Những thông tin này sẽ được công bố theo quy định của pháp luật và các quy định hiện hành. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho:

1. Bên thứ ba để cung cấp nội dung và dịch vụ chung (như đăng ký, giao dịch và hỗ trợ khách hàng), giúp phát hiện và ngăn chặn hành vi bất hợp pháp và vi phạm chính sách của chúng tôi, và để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, dịch vụ và thông tin liên lạc của bên thứ ba. Các bên thứ ba sẽ sử dụng thông tin này để gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị chỉ khi bạn yêu cầu dịch vụ của họ.

2. Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như điều tra gian lận, thu thập hóa đơn, liên kết, các chương trình khen thưởng và hỗ trợ khách hàng).

3. Bên thứ ba khác mà bạn yêu cầu chúng tôi gửi thông tin của bạn (hoặc bên mà bạn đồng ý khi sử dụng một dịch vụ cụ thể khác).

4. Các cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan khác của chính phủ hoặc các bên thứ ba để đáp ứng yêu cầu thông tin liên quan đến điều tra hình sự, hoạt động bất hợp pháp bị cáo buộc hoặc bất kỳ hoạt động nào khác có thể làm cho chúng tôi, bạn hay bất kỳ người dùng webike.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các thông tin cá nhân chúng tôi tiết lộ có thể bao gồm ID người dùng của bạn và lịch sử ID người dùng, tên, thành phố, quận, số điện thoại, địa chỉ email, khiếu nại gian lận và đấu thầu và danh sách lược sử hoặc bất cứ điều gì khác mà chúng tôi cho là có liên quan.

5. Các cơ quan khác có liên quan đến điều tra gian lận, vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm bản quyền, hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác, tùy theo quyết định của chúng tôi tin rằng cần thiết hoặc thích hợp, hoặc theo thỏa thuận bảo mật hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Khi đó, chúng tôi có thể tiết lộ tên, địa chỉ, thành phố, quận, postcode, quốc gia, số điện thoại, địa chỉ email và tên công ty.

6. Các đơn vị kinh doanh khác mà chúng tôi kế hoạch sát nhập với hoặc được mua lại bởi một cá thể kinh doanh. (Nếu một sự sát nhập như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị sát nhập thực thi Chính sách Bảo mật này đối với thông tin cá nhân của bạn). Nếu thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trái với Chính sách này, bạn sẽ nhận được thông báo trước.

Các cuộc thi

Trong bất kì cuộc thi, các game mini, các chiến dịch quảng cáo, chiến dịch tặng thưởng nào, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu để thông báo người chiến thắng và quảng cáo chào hàng. Bạn có thể đăng ký tham gia để biết thêm chi tiết về các hoạt động kể trên.

Các bên thứ ba và các liên kết

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các công ty khác trong nhóm. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý khách cho các đại lý và nhà thầu phụ trong khuôn khổ quy định của Chính sách Bảo mật. Ví dụ: chúng tôi sẽ nhờ bên thứ ba giao hàng, nhận tiền thanh toán, phân tích dữ liệu, tiếp thị và dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi có thể trao đổi thông tin với bên thứ ba với mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng. Chúng tôi có thể chuyển cơ sở dữ liệu gồm thông tin cá nhân của bạn nếu chúng tôi bán cả công ty hoặc chỉ một phần. Trong khuôn khổ Chính sách bảo mật, chúng tôi không bán hay tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà KHÔNG được đồng ý trước trừ khi điều này là cần thiết cho các điều khoản trong Chính sách bảo mật hoặc chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo quy định của Pháp luật. Website có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác hoặc khung của các trang web khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không có nhiệm vụ bảo mật thông tin hay nội dung của bên thứ ba hay các website khác, hay bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi chuyển giao dữ liệu cho phù hợp với Chính sách bảo mật.

Không thư rác, Phần mềm gián điệp hoặc Giả mạo

Chúng tôi và người sử dụng của chúng tôi không đồng ý với Thư rác. Hãy thiết lập 'webike.vn' làm thiết lập liên lạc để chúng tôi có thể giao tiếp với bạn như bạn thích. Bạn không được liên lạc với người sử dụng ‘webike.vn’ khác mà không có sự đồng ý của họ. Báo cáo thư rác hoặc email giả mạo liên quan đến ‘webike.vn’, xin vui lòng báo cho chúng tôi. Bạn không thể sử dụng công cụ truyền thông của chúng tôi để gửi thư rác hoặc nội dung đó sẽ vi phạm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Bảo vệ Tài khoản

Mật khẩu của bạn là chìa khóa để truy cập tài khoản của bạn. Sử dụng các con số, chữ cái duy nhất và các ký tự đặc biệt, và không tiết lộ mật khẩu 'webike.vn' của bạn cho bất cứ ai. Nếu bạn chia sẻ mật khẩu của bạn hoặc thông tin cá nhân của bạn với những người khác, hãy nhớ rằng bạn có trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện bằng tên của tài khoản của bạn. Nếu bạn bị mất kiểm soát mật khẩu, bạn có thể mất kiểm soát thông tin cá nhân của bạn và có thể bị ràng buộc về mặt pháp lý cho các hoạt động dưới tên tài khảo của bạn. Do đó, nếu mật khẩu của bạn đã bị xâm nhập vì lý do nào, bạn nên thông báo ngay cho ‘webike.vn’ và thay đổi mật khẩu của bạn.

An ninh

Thông tin của bạn được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi xử lý dữ liệu như là một tài sản cần được bảo vệ và sử dụng rất nhiều công cụ (mã hóa, mật khẩu, bảo mật vật lý) để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn chống lại truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, như bạn đã biết, bên thứ ba có thể chặn hoặc truyền truy cập hoặc liên lạc cá nhân bất hợp pháp, và những người dùng khác có thể lạm dụng hoặc sử dụng sai thông tin cá nhân của bạn mà họ thu thập từ trang web. Vì vậy, mặc dù chúng tôi rất cố gắng để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi không chắc chắn rằng thông tin cá nhân của bạn hoặc các liên lạc cá nhân sẽ luôn luôn bí mật.

Cookies

Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập Trang web. Tuy nhiên chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc sử dụng các "rổ" tính năng trên trang web và đặt hàng chỉ được thực hiện khi có sự kích hoạt của các tập tin cookie. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ dùng xác định máy tính của bạn đến máy chủ của chúng tôi như là một người dùng duy nhất khi bạn truy cập các trang nhất định trên Trang web và chúng được lưu trữ bởi trình duyệt Internet của bạn trên ổ cứng máy tính của bạn. Cookies có thể được sử dụng để nhận diện địa chỉ Giao thức Internet của bạn, tiết kiệm thời gian trong khi bạn đang truy cập, hoặc muốn vào, Trang web. Chúng tôi chỉ sử dụng cookies thuận tiện cho bạn trong việc sử dụng Trang web (ví dụ như để nhớ bạn là ai khi bạn muốn sửa đổi giỏ hàng của bạn mà không cần phải nhập lại địa chỉ email của bạn) và không thu thập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin khác về bạn (cho Ví dụ mục tiêu quảng cáo). Trình duyệt của bạn có thể được thiết lập để không chấp nhận cookies, nhưng điều này sẽ hạn chế sử dụng Trang web. Hãy chấp nhận sự đảm bảo rằng việc chúng tôi sử dụng cookies không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc bí mật và không có virus. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về tập tin cookies, hãy truy cập //www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu về loại bỏ cookies khỏi trình duyệt của bạn, truy cập //www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html

Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích web cung cấp bởi Google, Inc ("Google"). Google Analytics sử dụng cookies, các file văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp các trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Các thông tin được tạo ra bởi các tập tin cookies về việc sử dụng của bạn của trang web (bao gồm địa chỉ IP của bạn) sẽ được chuyển đến và lưu trữ bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web, soạn thảo các báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà khai thác trang web và các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của trang web và sử dụng Internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi được yêu cầu bởi pháp luật, hoặc cho bên thứ ba để xử lý thông tin này đại diện Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu khác được lưu giữ bởi Google. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookies bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này bạn có thể không thể sử dụng đầy đủ chức năng của Trang web này. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc Google xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và cho các mục đích nêu trên

An ninh

Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát vô tình hoặc tiêu huỷ hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu thông qua Trang web, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn bằng một máy chủ an toàn. Chúng tôi sử dụng tường lửa cho các máy chủ của chúng tôi. Khi chúng tôi thu thập thông tin thẻ thanh toán điện tử, chúng tôi sử dụng mã hóa bằng cách sử dụng mã hóa Secure Socket Layer (SSL). Tuy chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối, điều này gây khó khăn cho hacker giải mã thông tin của bạn. Bạn được khuyến khích không gửi đầy đủ chi tiết tín dụng hoặc thẻ ghi nợ trong liên lạc điện tử không được mã hóa với chúng tôi. Chúng tôi duy trì biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và công bố thông tin của bạn. Thủ tục an ninh của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi thỉnh thoảng có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân cho bạn. Bạn có trách nhiệm bảo vệ chống truy cập trái phép mật khẩu của bạn và máy tính của bạn.

Quyền lợi của bạn

Nếu bạn lo lắng về dữ liệu của bạn, bạn có quyền yêu cầu truy cập vào các dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể tổ chức hay xử lý. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi để sửa bất kỳ sự thiếu chính xác trong dữ liệu của bạn miễn phí. Bất kỳ lúc nào bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp webike.vn.

Điều khoản chung

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật bất cứ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên Trang web này.

Hướng dẫn
mua phụ tùng