Đăng bán xe Mở cửa hàng

Thanh toán

Q Tôi tiến hành thanh toán bằng cách nào?

A Chúng tôi chấp nhận việc thanh toán qua PayPal và bằng thẻ tín dụng. Nếu bạn sử dụng loại tiền tệ khác Yen Nhật, bạn có thể bị tính thêm phí phụ thuộc vào nhà cung cấp thẻ tín dụng. Cả những giao dịch có phương thức thanh toán thông qua PayPal. Giá của mặt hàng và phí vận chuyển sẽ được khấu trừ từ tài khoản PayPal hoặc tài khoản tín dụng của bạn khi bạn đặt hàng.

Q Tại sao lại có sự khác nhau giữa tổng tiền trong tài khoản mua sắm của tôi với lượng tiền thực sự chi trả?

A Cả PayPal và thẻ tín dụng đều không cho biết tỷ giá hối đoái của họ nếu không thực hiện giao dịch. Vì vậy, tỷ giá hối đoái mà chúng tôi sử dụng trong lúc mua sắm thì khác với tỷ giá mà PayPal hay công ty tín dụng sử dụng. Ngoài ra, còn có phí chuyển đổi tỷ giá trên hóa đơn được thu bởi PayPal hoặc công ty tín dụng - cái mà bạn không thể nhìn thấy trên màn hình của chúng tôi.

Q Có bất kỳ phí nào khác mà tôi phải trả cho đơn đặt hàng của mình không?

A Phí bạn phải thanh toán cho Webike Japan bao gồm giá sản phẩm và phí vận chuyển (+ bảo hiểm) từ kho của chúng tôi đến nhà bạn. Bạn có thể bị đánh thuế VAT hoặc phí chuyển hàng trong nội địa tại thời điểm nhận hàng.

Q Có phải VAT (Thuế GTGT) đã bao gồm trong giá bán?

A Không, thuế GTGT thì không bao gồm trong giá. Chúng tôi không thể dự đoán hoặc kiểm soát phí này bởi nó sẽ khác nhau đối với từng quốc gia.

Q Có bất kỳ phí nào cho việc chuyển đổi tiền tệ?

A Vâng, chúng tôi bán sản phẩm bằng Yên Nhật. Nếu bạn không có Yên Nhật, PayPal hoặc công ty thẻ tín dụng của bạn sẽ thu phí chuyển đổi tiền tệ. Tỷ giá hối đoái và phí chuyển đổi tiền tệ thì phụ thuộc vào cách thức bạn dùng để thanh toán.

Q Có bất kỳ phí nào cho giao dịch PayPal?

A Không có phí quản lý giao dịch PayPal mà người mua hàng phải trả. Phí đó được tính cho chúng tôi.

Q Tôi không thể thực hiện việc thanh toán.

A Nếu bạn gặp phải khó khăn trong việc thanh toán, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn nếu bạn cung cấp cho chúng tôi ảnh chụp màn hình vấn đề gặp phải để chúng tôi có thể biết đó là lỗi của chúng tôi hay PayPal.

Q Khi nào thì tôi sẽ bị tính phí?

A Bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức sau khi bạn đặt hàng.

Q Tôi không thể chọn "Macau" như là một quốc gia trên PayPal. Làm cách nào để tôi có thể đặt hàng?

A PayPal xem như Macau là một thành phố của Trung Quốc. Vui lòng chọn Trung Quốc để chuyển hàng của bạn đến Macau.
TOP