Đăng bán xe Mở cửa hàng

Coupon/Điểm

Q Tôi nhập mã coupon ở đâu để sử dụng được nó?

A Nhiều khách hàng lúng túng khi sử dụng coupon của chúng tôi. Họ cố gắng nhập mã đó vào màn hình PayPal. Vui lòng kiểm tra "Làm cách nào để sử dụng mã coupon" để biết được mã coupon của chúng tôi được sử dụng cho màn hình nào.

Q Khi nào thì coupon của tôi sẽ hết hạn?

A Mỗi coupon có ngày hết hạn khác nhau. Xin hãy để ý ngày hết hạn của coupon khi bạn nhận được chúng lần đầu tiên. Bạn có thể kiểm tra ngày hết hạn và những thông tin khác của coupon mà bạn có tại trang "Coupon giảm giá". Bạn sẽ không thể sử dụng coupon hết hạn.

Q Tôi có thể sử dụng nhiều coupon cùng một lúc?

A Chúng tôi chỉ chấp nhận cho khách hàng của chúng tôi sử dụng 1 coupon cho mỗi đơn đặt hàng. Bạn có thể sử dụng coupon và Webike tích điểm hoàn tiền cùng một lúc.

Q Tôi có thể rút lại coupon hoặc điểm thưởng đã sử dụng cho 1 đơn đặt hàng đã được thanh toán?

A Chúng tôi xin lỗi, mã coupon chỉ được chấp nhận rút lại tại thời điểm bạn đặt hàng.
Vui lòng xem trang giúp đỡ của chúng tôi để có thêm thông tin.

Q Tôi vô tình xóa e-mail có mã coupon. Tôi có thể lấy lại mã coupon đó hay không?

A Chúng tôi xin lỗi, nhưng trong quy định chung, chúng tôi không cấp lại mã coupon trong trường hợp bị mất.

Q Tôi sử dụng Webike Tích điểm hoàn tiền như thế nào?

A Bạn có thể rút lại Điểm thưởng của bạn vào lúc cuối cùng của việc thanh toán. Điểm thưởng rút lại có thể kết hợp sử dụng với những phương thức thanh toán khác như PayPal và thẻ tín dụng.

Q Tôi có thể thanh toán hết bằng Điểm thưởng được tích lũy tại Webike?

A Điểm thưởng tích lũy tại Webike không thể thanh toán cho phí vận chuyển ngay cả khi bạn có đủ điểm để thanh toán. Xin hãy xem xét việc nâng tổng giá trị hóa đơn ứng với điều kiện giao hàng miễn phí.

Q Tôi có thể xem số dư Điểm thưởng của Webike ở đâu?

A Bạn có thể xem số dư và lịch sử điểm thưởng của Webike mà bạn có tại trang "Tài khoản của tôi".

Q Khi nào thì điểm thưởng của tôi sẽ hết hạn?

A Điểm thưởng nhận được từ việc mua hàng của Webike sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của cùng tháng vào năm kế tiếp.
(Ví dụ: Điểm thưởng nhận được vào ngày 10/01/2015 sẽ hết hạn vào ngày 31/01/2016 ).
Thời điểm nhận điểm thưởng Webike khi tham gia bất kỳ sự kiện nào sẽ được thông báo trong từng sự kiện và chiến dịch.
Chúng tôi gửi số dư và lịch hết hạn của điểm thưởng Webike vào đầu mỗi tháng.

Q Tỷ lệ điểm thưởng của Webike là bao nhiêu?

A Tỷ lệ điểm thưởng thì phụ thuộc vào từng sản phẩm. Vui lòng xem lại trang sản phẩm để tìm tỷ lệ điểm thưởng nếu bạn quan tâm.

Q Làm cách nào để tôi nhận được điểm thưởng Webike thông qua sự kiện và chiến dịch?

A Chúng tôi có 2 cách để có thể nhận điểm thưởng Webike thông qua sự kiện và chiến dịch của chúng tôi.
1. Chúng tôi gửi điểm thưởng đến bạn.
2. Bạn phải đi đến trang "Tài khoản của tôi" và nhấn nút "get" để thực sự nhận nó. Vui lòng kiểm tra chi tiết thông tin sự kiện mà chúng tôi gửi qua e-mail."
TOP