Xe phù hợp cho học sinh phổ thông

Danh sách tất cả xe phù hợp với đối tượng sử dụng là học sinh phổ thông. Những dòng xe này đều trang bị động cơ dưới 50cc và có thiết kế trẻ trung.

SYM Angela 50

 • : Xe số
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 11 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

SYM Elegant 50

 • : Xe số
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 5 xe
Xem tất cả xe

DAEHAN Cub 50 I

 • : Xe số
 • : Hàn Quốc
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Chaly 50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 5 xe
Xem tất cả xe

HONDA 68

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C100

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 30 xe
Xem tất cả xe

HONDA Hunter Cub C105H

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C50 Custom

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Little Cub C50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 12 xe
Xem tất cả xe

HONDA Little Cub 14

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

KYMCO Candy S 50

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

KYMCO Candy 50 Hi

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

DAELIM Cub 82

 • : Xe số
 • : Hàn Quốc
 • : 50
 • : 10 xe
Xem tất cả xe

HONDA 67

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 50 xe
Xem tất cả xe

HONDA Crea 50

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

SYM Elite 50

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

SYM Galaxy 50

 • : Xe số
 • : Đài Loan
 • : 50
 • : 2 xe
Xem tất cả xe
Chat