Người thấp bé (dưới 1m6)

Tất cả xe có chiều cao yên thấp phù hợp cho người thấp bé (dưới 1m6). Trọng lượng thân xe nhẹ, thiết kế chắc chắn đảm bảo an toàn cho người điều khiển.

SYM Attila

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 110
 • : 4771 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Victoria

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 125
 • : 1317 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Elizabeth 125

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 125
 • : 1380 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Elizabeth 110

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 110
 • : 3043 xe
 • : 9 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Zip

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 100
 • : 797 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Zip RS

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 125
 • : 162 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH Mode 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 4624 xe
 • : 65 xe
Xem tất cả xe

HONDA Vision 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 15140 xe
 • : 142 xe
Xem tất cả xe

HONDA Lead 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 2742 xe
 • : 5 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 59 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Luvias 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 1715 xe
 • : 8 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Luvias GTX Fi

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 2070 xe
 • : 9 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Classico

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 4209 xe
 • : 16 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Maximo

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 688 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Ultimo

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Nozza

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 151 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Nozza Grande

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 55 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Grande STD

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 461 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe
Chat