Người thấp bé (dưới 1m6)

Tất cả xe có chiều cao yên thấp phù hợp cho người thấp bé (dưới 1m6). Trọng lượng thân xe nhẹ, thiết kế chắc chắn đảm bảo an toàn cho người điều khiển.

SYM Attila

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 110
 • : 3519 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Victoria

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 125
 • : 967 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Elizabeth 125

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 125
 • : 1031 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

SYM Attila Elizabeth 110

 • : Xe tay ga
 • : Đài Loan
 • : 110
 • : 2254 xe
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Zip

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 100
 • : 604 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Zip RS

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 125
 • : 115 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH Mode 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 3204 xe
 • : 44 xe
Xem tất cả xe

HONDA Vision 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 10700 xe
 • : 125 xe
Xem tất cả xe

HONDA Lead 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 2001 xe
 • : 5 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 58 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Luvias 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 1224 xe
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Luvias GTX Fi

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 1398 xe
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Classico

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 3022 xe
 • : 10 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Maximo

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 478 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Ultimo

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Nozza

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 112 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Nozza Grande

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 47 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Grande STD

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 336 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe
Chat