Người lớn tuổi

Danh sách tất cả xe phù hợp dành cho người lớn tuổi, thường có dung tích động cơ không cao và nổi bật với các tính năng an toàn. Thiết kế nhẹ, chắc chắn.

HONDA CD 125

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 20 xe
Xem tất cả xe

HONDA Chaly 50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 236 xe
Xem tất cả xe

HONDA 66

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA CD50

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 4 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C100

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 881 xe
 • : 9 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 23 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Cub C50 Custom

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 49 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Little Cub C50

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 694 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

HONDA Little Cub 14

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 65 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Mio Classico

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 4209 xe
 • : 16 xe
Xem tất cả xe

HONDA CB125

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

HONDA 67

 • : Classic
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 2066 xe
 • : 19 xe
Xem tất cả xe

HONDA Win 110

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 1 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Crea 50

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

HONDA Julio 50

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 50
 • : 2 xe
Xem tất cả xe
Chat