Mệnh Thủy

Mệnh Thủy hợp màu xe trắng, ghi, xám, xanh nước biển, đen. Chính vì vậy nếu xét về yếu tố tương sinh (Kim sinh Thủy), người mệnh Thủy hợp màu xe trắng, xám, bạc, ghi (Kim). Ngoài ra, mạng Thủy hợp xe màu xanh nước biển và đen.

Kawasaki Max

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 100
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z250

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z300

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 10 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z300 ABS

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 10 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z400

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z650

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 650
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z800

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 800
 • : 24 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z800 ABS

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 800
 • : 33 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z900

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 900
 • : 14 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z1000

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 1000
 • : 39 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z1000SX

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 1000
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 250r

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 250SL

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 300

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 300 ABS

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400r

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400 ABS

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 10 xe
Xem tất cả xe
Chat