Mệnh Thổ

Có thể nói người mang mệnh Thổ dễ chọn màu xe nhất trong ngũ hành bởi hầu hết màu đẹp đều phù hợp. Có thể kể đến như màu đỏ, hồng (Hỏa) đều là màu tương sinh hay vàng, cam, nâu, trắng, ghi cũng thích hợp không kém.

Kawasaki Max

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 100
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z250

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z300

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 10 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z300 ABS

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z400

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z650

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 650
 • : 6 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z800

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 800
 • : 33 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z800 ABS

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 800
 • : 37 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z900

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 900
 • : 16 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z1000

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 1000
 • : 55 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Z1000SX

 • : Naked bike
 • : Nhật Bản
 • : 1000
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 250r

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 250SL

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 250
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 300

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 300 ABS

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 7 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400r

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 16 xe
Xem tất cả xe

Kawasaki Ninja 400 ABS

 • : Sport bike
 • : Nhật Bản
 • : 400
 • : 11 xe
Xem tất cả xe
Chat