Ít bảo trì

Danh sách tất cả các dòng xe được đánh giá cao về độ bền, tính ổn định, ít hư hỏng vặt, chủ sở hữu có thể chủ động trong việc lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

HONDA Airblade 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 1063 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH 150

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 150
 • : 35 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH Mode 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 856 xe
 • : 27 xe
Xem tất cả xe

HONDA Lead 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 514 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 55 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future Neo

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 246 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future Neo Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 267 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future 125 Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 752 xe
 • : 13 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Dream 100

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 100
 • : 4 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Jupiter MX

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 156 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Jupiter Gravita Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 115
 • : 45 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Grande Deluxe

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 164 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125 Fi

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 21 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Vespa Sprint 125

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 125
 • : 248 xe
 • : 3 xe
Xem tất cả xe

HONDA PCX 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 149 xe
Xem tất cả xe

HONDA PCX 150

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 150
 • : 421 xe
 • : 9 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Acruzo 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 61 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

HONDA Forza 300

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 9 xe
Xem tất cả xe
Chat