Ít bảo trì

Danh sách tất cả các dòng xe được đánh giá cao về độ bền, tính ổn định, ít hư hỏng vặt, chủ sở hữu có thể chủ động trong việc lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng.

HONDA Airblade 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 5848 xe
 • : 12 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH 150

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 150
 • : 42 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

HONDA SH Mode 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 3204 xe
 • : 44 xe
Xem tất cả xe

HONDA Lead 110

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 2001 xe
 • : 5 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 58 xe
 • : 14 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future Neo

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 1464 xe
 • : 11 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future Neo Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 1845 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

HONDA Future 125 Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 4116 xe
 • : 29 xe
Xem tất cả xe

HONDA Super Dream 100

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 100
 • : 5 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Jupiter MX

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 635 xe
 • : 1 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Jupiter Gravita Fi

 • : Xe số
 • : Nhật Bản
 • : 115
 • : 196 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Grande Deluxe

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 719 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

HONDA LEAD 125 Fi

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 110
 • : 21 xe
Xem tất cả xe

PIAGGIO Vespa Sprint 125

 • : Xe tay ga
 • : Ý
 • : 125
 • : 978 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

HONDA PCX 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 619 xe
 • : 2 xe
Xem tất cả xe

HONDA PCX 150

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 150
 • : 1895 xe
 • : 16 xe
Xem tất cả xe

YAMAHA Acruzo 125

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 125
 • : 338 xe
 • : 4 xe
Xem tất cả xe

HONDA Forza 300

 • : Xe tay ga
 • : Nhật Bản
 • : 300
 • : 10 xe
Xem tất cả xe
Chat