F3 800 RC

F3 800 RC
  • Lọc theo:
Giá trung bình Thấp nhất Cao nhất
Xe cũ 2 Xe 25.200.000 đ 17.900.000 đ 32.500.000 đ
Giới thiệu: F3 800 được chia sẻ khá nhiều thiết kế với mẫu sport-bike đàn anh F4. Nếu như nhiều mẫu sport-bike đương thời vẫn áp dụng triệt để ngôn ngữ thiết kế cắt xẻ, vuốt nhọn hung dữ, thì F3 lại không. Xe sở hữu thiết kế tổng thể trung tính, lầm lỳ hơn và dường như dị hợm hơn các đối thủ của mình. Phần đầu...
Xem thêm
Hướng dẫn
mua phụ tùng