Bởi KIJIMA
355,173.12VND (1,728 JPY)
284,261.82VND (1,383 JPY) (20% OFF)
4.7 (3 Đánh giá )
Bởi KIJIMA
355,173.12VND (1,728JPY)
284,261.82VND (1,383JPY)
(20% OFF)
Phù hợp
  • YAMAHA  SR400 
4.7  (3  Đánh giá )
Xuất sắc
2
Rất tốt
1
Trung bình
0
Kém
0
Rất tệ
0
Những đánh giá được xem nhiều nhất của KIJIMA AI Closer
Hình này đã được sự đồng ý từ khách hàng của chúng tôi , nó có thể giống hoặc khác so với sản phẩm.
Work as it should
đăng  Mar 11, 2017
Bởi Kim (10) Từ Malaysia
Well the popping sound from the muffler could be real annoying if u change to the after market muffler,I was told if i cancel the AI system the popping will gone.Yes it's true,but if you still having the popping after using the closer you may need to fine tune your carburetor.
The Kijima AI closer is sturdy and fit very well,even after I had put 2000km on the bike the closer seems attached very well,there is no leaking or whatsoever.
Đánh giá bởi Kim
Đọc tất cả 10 đánh giá bởi Kim
Sản phẩm đã xem
loading