Bởi YOSHIMURA
13,208,000.4VND (64,260 JPY)
10,485,828.64~VND (51,016 JPY) (21% OFF)
4.9 (7 Đánh giá )
Bởi YOSHIMURA
13,208,000.4VND (64,260JPY)
10,485,828.64~VND (51,016JPY)
(21% OFF)
Phù hợp
  • HONDA  GROM [Grom] (MSX125)  13-14
4.9  (7  Đánh giá )
Xuất sắc
6
Rất tốt
1
Trung bình
0
Kém
0
Rất tệ
0
Những đánh giá được xem nhiều nhất của YOSHIMURA Machine Bent R-77S Cyclone Carbon End EXPORT SPEC TYPE-Down Full Exhaust System
I have a question regarding r-77s
đăng  Mar 10, 2017
Hello. I purchased Yoshimura R77S Blue Titan on Feb. 24. The delivered package is missing the muffler and the catalystic converter. Please check and let me know.
Đánh giá bởi NO NAME
Sản phẩm đã xem
loading