444,052.8VND (2,160 JPY)
421,850.16VND (2,052 JPY) (5% OFF)
5.0 (1 Đánh giá )
444,052.8VND (2,160JPY)
421,850.16VND (2,052JPY)
(5% OFF)
Phù hợp
  • HONDA  ZOOMER-X [X zoomer] 
5.0  (1  Đánh giá )
Xuất sắc
1
Rất tốt
0
Trung bình
0
Kém
0
Rất tệ
0
Những đánh giá cuối cùng cho Other Handle Parts
H2c handle bar weights
đăng  Mar 8, 2017
Good day, the item are excellent!, the shipping time are awesome. I recomend this seller. But we need more accesories for the zoomer x bike.
Đánh giá bởi NO NAME
Sản phẩm đã xem
loading