Bởi WM
3,041,169.84VND (14,796 JPY)
2,962,036.94VND (14,411 JPY) (3% OFF)
4.2 (10 Đánh giá )
Bởi WM
3,041,169.84VND (14,796JPY)
2,962,036.94VND (14,411JPY)
(3% OFF)
Phù hợp
  • HONDA  CB400SS  All model year
4.2  (10  Đánh giá )
Xuất sắc
5
Rất tốt
3
Trung bình
1
Kém
1
Rất tệ
0
Những đánh giá được xem nhiều nhất của WM Middle Short Aluminum Front Fender
Hình này đã được sự đồng ý từ khách hàng của chúng tôi , nó có thể giống hoặc khác so với sản phẩm.
Fender cb400ss
đăng  Mar 8, 2017
Bởi Marcel (1) Từ New Zealand
Nice fender, looks great on my CB. Very light due to it being made from aluminium. Handy that the brackets have slots rather than screw holes so the fender can be raised or lowered to what looks best. Needed to drill one hole to fit the bracket that holds the brake cable but that was easy enough. I think I should mention the finish on the guard is very easy to scratch. I scratched mine just by polishing it with autosol.
Đánh giá bởi Marcel
  • Phù hợp:
    • HONDA CB400SS All model year
    đăng Mar 8, 2017Fender cb400ss
    Nice fender, looks great on my CB. Very light due to it being made from aluminium. Handy that the brackets have slots rather than screw holes so the fender can be raised or lowered to what looks best....Đọc thêm
Sản phẩm đã xem
loading