Bởi EFFEX
843,700.32VND (4,104 JPY)
3.7 (10 Đánh giá )
Bởi EFFEX
843,700.32VND (4,104 JPY)
Phù hợp
  • Others    Universal
3.7  (10  Đánh giá )
Xuất sắc
2
Rất tốt
3
Trung bình
5
Kém
0
Rất tệ
0
Những đánh giá được xem nhiều nhất của EFFEX Handlebar Weight BIG
EFFEX Handlebar Weight BIG
đăng  Mar 7, 2017
ข้อมูลตัวสินค้า ระบุแค่ใช้กับ Handle Bar ขนาด Outer Dia. 22.2mm แต่ไม่ได้ระบุว่าใช้กับ Inner Dia. 14 mm. ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่สามารถนำมาติดตั้งกับ Inner Dia. ขนาด 18-19 mmm. ที่มีอยู่ได้
Đánh giá bởi NO NAME
  • Phù hợp:
    • Others Universal
    đăng Mar 7, 2017EFFEX Handlebar Weight BIG
    ข้อมูลตัวสินค้า ระบุแค่ใช้กับ Handle Bar ขนาด Outer Dia. 22.2mm แต่ไม่ได้ระบุว่าใช้กับ Inner Dia. 14 mm. ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ไม่สามารถนำมาติดตั้งกับ Inner Dia. ขนาด 18-19 mmm. ที่มีอยู่ได้ Đọc thêm
Sản phẩm đã xem
loading